Palmali Group Of Companies
 
Company Services Route
 
 
Company

Palmali Shipping Donanması sərfəli qiymətlə özünü peşəkar yükdaşıma təchizatına öz müştərilərinin tələbatını yerinə yetirilməsi və həmçinin məsuliyyətilərini işçilərinə, ictimaiyyət və ətraf mühitin qorunmasına bildirməsi üçün həsr etmişdir. Neft və neft məhsulları da daxil olmaqla yüklərin daşınması zamanı ətraf mühitin təhlükəsizliyinin təmin olunmasının vacib...

 
Əlavə Məlumat
Fleet

Şirkət dəyişgən bazarda öz yerini cavan donanma əldə olunması fəlsəfəsini irəli sürməklə saxlamağa çalışır. Aydındır ki, bu fəlsəfənin özülü cavan donanmanı əldə etmək və inkiçaf etdorməkdir ki, müştərilərə daha yaxşı xidmət göstərilsin.Şirkət həmçinin çay bazarları üçün unikal gəmi layihələrinin hazırlanmasında lider sayıla bilər.

 
Əlavə Məlumat
 
 
Route
Xəzər dənizi
Qara dəniz
Aralıq dənizi
Baltik dənizi
Medsea ABŞ
Medsea Uzaq Şərqi
 
Əlavə Məlumat
Services

Mövcud standartların beynəlxalq keyfiyyətə uyğunluğu gəmi menecmentinin bütün aspektlərini əhatə edir, kompaniyanın əsas hədəfi dəniz yükdaşıma xidmətinin yüksək səviyyədə təşkil olunmasıdır. Milyonlarla ton quru...

 
Əlavə Məlumat
 
 
 
 
 
 
Palmali Video
Palmali Mahnılarl
  Müəlliflik hüququ 2010 ® Palmali Group Of Companies Ana Səhifə  |  Şirkət  |  Xidmətlər  |  Marşrut  |  Donanma  |  Ünsiyyət