Palmali Group Of Companies
 
Company Services Route
 
  Services
 

Fəlsəfə

  Tarix
  Donanma
  İnsan Ehtiyyatları
  Fəxri işçilər
  Siyasət
  Məkan
  Xəbərlər
 
Ana Səhifə Şirkət Fəlsəfə
Fəlsəfə

Palmali Ticarət Donanması sərfəli qiymətlə özünü peşəkar yükdaşıma təchizatına öz müştərilərinin tələbatını yerinə yetirilməsi və həmçinin məsuliyyətilərini işçilərinə, ictimaiyyət və ətraf mühitin qorunmasına bildirməsi üçün həsr etmişdir. Neft və neft məhsulları da daxil olmaqla yüklərin daşınması zamanı ətraf mühitin təhlükəsizliyinin təmin olunmasının vacib olduğunu anlayan şirkət öz xidmətlərinin keyfiyyətinin və menecment sisteminin davamlı şəkildə inkişaf etdirilməsinə, həmçinin ətraf mühitin çirkləndirilməsinin dayandırılması və azaldılması üçün əlindən gələni etməyə hazırdır. Öz işində şirkət hər zaman dünyanın ən yaxşı təcrübələrinə əsaslanan işləri görməyə çalışır. Şirkət ən azı İSO 9001:2000, İSO 14001:2004 və İSM kodun tələblərinə cavab verən menecment sisteminin istismarıyla məşğuldur.

Kompaniyanın gələcək üçün əsas uzun-müddətli məqsədi və arzusu “sıfır təsadüfi hadisə və dənizə sıfır tullantı”dır. Sağlam, Təhlükəsiz, ətraf-mühitə cavabdeh iş şəraitinin fasiləsiz qurulması, təbii ehtiyyatların məqsədəuyğun istifadəsi, ətraf-mühitə mənfi təsirini azaltmaq, uyğun yerli və beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq tullantılardan faydalı təkrar istifadə irəli sürmək şirkətin əsas siyasətidir.

Bu siyasəti yerinə yetirmək üçün şirkət öz fəaliyyətində ətraf-mühitin tanınması və qiymətləndirilməsinə dayanmadan təşəbbüs edir, hər zaman öz fikirlərinə nəzarət edir, münasib vəzifə və hədəflər qurur, lazımi fəaliyyət görür və bu analizin nəticəsi əsasında vəzifə və hədəflərin düzəlişini həyata keçirir. Öz fəaliyyətini görərkən, şirkət insanlara zərər dəyməsinin və ya ölümün qarşısını almağı və yükdaşıma prosessində iştirak edən bütün insanların təhlükəsizliyini təmin etməyi, ətraf-mühitə və mülkiyyətə ziyanın qarşısını almağı şirkət təşəbbüs edir..

Bütün şirkət işçilərinin məsuliyyətidir ki, bu siyasətin yerinə yetirilməsində iştirak etsinlər. Bu siyasətə uyğun olaraq şirkət işlə bağlı zədələrə və bədbəxt hallara və yüksək təhlükəsizlik standartlarına uyğun olan düzgün planlamanın aparılmasına cavabdeh olan menecment strukturunun vasitəsilə şirkət iş şəraiti və fəaliyyət təcrübələri qurur;
 
- lazımi hallarda uyğun treyninq və inkişaf etdirmə ilə dəstəklənən lazımi bacarığa və təcrübəyə malik işçilər; - gəmi və sahil arasında effektiv əlaqəyə səlahiyyətli heyət tərəfindən lazımi nəzarət; -lazımi incəlikli Təhlükəsiz və Sağlam zəminlər; -gəmilərin işi və texniki xidməti ilə, onların qurğu və təchizatı ilə bağlı preosedurlar; -Keyfiyyət, Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və ətraf-mühitin qorunması standartlarında yardım üçün uyğun milli, beynəlxalq və sənayə qruplarında; -Şirkətin keyfiyyət, sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf-mühit politikasının iş şərtləri kimi başa düşülməsi və qəbul edilməsi.

Şirkətin keyfiyyət, sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf-mühit siyasətinin yenidən baxılması və yerinə yetirilməsi baş məsuliyyət menecment sisteminin nümayəndəsində (Sahilə Təyin Olunmuş Şəxs) olmaqla məsuliyyət şirkətin Top-Menecmentində, sıravi menecerləri və gəmi kapitanlarındadır.

Bütün keyfiyyət, sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf-mühit məsələlərində baş məsuliyyəti “Palmali Group of Companies”in prezidenti daşıyır.

Menecerlər və nəzarətçilər aydın göstərişlər verir və öz davranışı ilə təhlükəsizlik və ətraf-mühit üstünlüyünün öz öhdəlikləri olduğunu göstərirlər.

 
 
  Müəlliflik hüququ 2010 ® Palmali Group Of Companies Ana Səhifə  |  Şirkət  |  Xidmətlər  |  Marşrut  |  Donanma  |  Ünsiyyət